اجاره بنز C200

قیمت اجاره Benz C200

قیمت روزانه : 700 هزار تومان

قیمت هفتگی : 4,2 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  16 میلیون تومان