اجاره ماشین عروس ارزان

قیمت اجاره رنو مگان

قیمت اجاره روزانه مگان: 200 هزار تومان

قیمت اجاره هفتگی مگان: 1,2 میلیون تومان

قیمت اجاره ماهانه مگان: 4,5 میلیون تومان