کیا کادنزا

قیمت های اجاره کیا کادنزا

قیمت روزانه : 350 هزار تومان

قیمت هفتگی : 1,950 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  6 میلیون تومان

اجاره ماشین عروس، خودرو ی تشریفاتی، ماشین اسپورت و غیره با منعطف ترین شرایط اجاره در اجاره خودرو اطلس