• اجاره MJ5 TURBO

قیمت اجاره MG5 TURBO

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 230 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 220 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 210 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 205 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 190 هزار تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.